Уку - укыту эшчәнлеге

Урта хөнәри дини белем бирү стандарты
Урта хөнәри дини белем бирү өчен үрнәк уку планнары
Урта хөнәри мөселман дини белем бирү өчен үрнәк эш планнары/укыту-методик фән комплексларлары, практика программалары, йомгаклау аттестациясе программалары
Методические материалы для СПРО