Тәрбия эшчәнлеге

Мәчет каршындагы курслар өчен методик материаллар
Семинар-киңәшмә программасы
Кулланмалар әзерләү конкурсы
Нигезләмәләр
Мәчет каршындагы курслар өчен дини тәрбия программасы